Imagina Ràdio C/Rosa Maria Molas, 2, baixos 43500 Tortosa Tel. 977 449 210 info@imaginaradio.com
103.9 FM

- Institucions -

 
AJUNTAMENT DE GANDESA

Adreça: pl. Espanya, 1
Telèfon: 977 420 007
Web: www.gandesa.altanet.org

 
AJUNTAMENT DE XERTA

Adreça: pl. Major, 13
Telèfon: 977 473 005
Web: www.xerta.altanet.org/

 
CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA

És l'òrgan de govern de la Terra Alta, amb tot un seguit d'àrees i serveis per apropar al ciutadà les diferents administracions catalanes. A la web oficial podreu aprofundir sobre les competències d'aquesta Institució amb les diferents àrees que l'integren, els seus projectes i una detallada informació dels 12 pobles de la comarca.
Adreça: c. Bassa d'en Gaire, 1
Telèfon: 977 420 018
Web: www.terra-alta.altanet.org

 
CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

És l'òrgan de govern del Montsià, amb tot un seguit d'àrees i serveis per apropar al ciutadà les diferents administracions catalanes. A la seva web oficial podreu aprofundir sobre les competències d'aquesta Institució amb les diferents àrees que l'integren, els seus projectes i una detallada informació dels 12 pobles de la comarca.
Adreça: Pl. Lluís Companys s/n
Telèfon: 977 704 371
Web: www.montsia.altanet.org/

 
CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA

Adreça: Crta. N340 Km, 1094
Telèfon: 977 470 586
Web: www.ccaait.com

 
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE

Organisme autònom depenent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques creat l'any 1993. Elabora, impulsa i avalua plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre i Fomenta la projecció de les comarques esmentades.
Adreça: Av. Generalitat, 116
Telèfon: 977 510 546
Web: www.idece.cat

 
SERVEIS TERRITORIALS DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LES TERRES DE L'EBRE

Les seves funcions són atendre la política de serveis socials, dones, joventut, gent gran, famílies, infància i adolescència, immigració i suport a la migració catalana, persones gais, lesbianes i transsexuals, acolliments i adopcions, i persones amb disminució i dependències. Gestionar els equipaments assistencials de la Xarxa pública de serveis socials i establir polítiques per a la inclusió social. També s'encarrega de l'acció comunitària, de coordinar i gestionar la xarxa d'equipaments cívics i socials així com de la sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.
Adreça: c. Ruiz d'Alda, 33
Telèfon: 977 706 534
Web: www.gencat.cat/dasc