Imagina Ràdio C/Rosa Maria Molas, 2, baixos 43500 Tortosa Tel. 977 449 210 info@imaginaradio.com
103.9 FM

- ConstrucciÓ -

 
FORJATS I ENCOFRATS TRIGO

Cimentacions. Estructures de formigó en general. Murs de contenció. Naus industrials. Encofrats en general. Formigons vistos. Solucions i projectes en CAD. Equip de topografia.
Adreça: c. Lamote de Grignon, 31
Telèfon: 977 445 479
Web: www.encofratstrigo.com/